Bất động sản Sài Gòn Vina: Không còn đạt mức lợi nhuận cao như 6 tháng đầu năm

122

 Quý 1 và quý 2, Bất động sản Sài Gòn Vina ghi nhận mức lãi lần lượt là 17,6 tỷ đồng và 53,2 tỷ đồng. Sang quý 3, doanh nghiệp này kinh doanh không còn thuận lợi như 6 tháng đầu năm, trong khi cùng kỳ vẫn ghi nhận mức lãi hơn 2,7 tỷ đồng…

Báo cáo tài chính quý 3/2019 của CTCP Bất động sản Sài Gòn Vina (Land Sai Gon) vừa công bố ghi nhận kết quả không còn mấy thuận lợi.

Cụ thể, trong quý 3, Sài Gòn Vina tiếp tục không ghi nhận doanh thu thuần. Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 24,4 tỷ đồng; gấp 8 lần cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính của doanh nghiệp này chủ yếu đến từ lãi đầu tư trái phiếu, còn lại khoản nhỏ là lãi tiền gửi ngân hàng.

Tuy nhiên, chi phí tài chính (toàn bộ là chi phí lãi vay) cũng tăng mạnh lên mức 35,9 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ năm trước không ghi nhận chi phí này.

Luỹ kế 9 tháng, Sài Gòn Vina không ghi nhận doanh thu thuần. Doanh thu hoạt động tài chính là 163 tỷ đồng, tăng gấp gần 12 lần so với cùng kỳ năm trước.

Do quý 1 và 2 lãi ghi nhận mức lãi lần lượt là 17,6 tỷ đồng và 53,2 tỷ đồng nên dù quý 3 thua lỗ nhưng luỹ kế 9 tháng, Land Sài Gòn vẫn có lãi hơn 56,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 9/2019, nợ phải trả của doanh nghiệp này là 2.265 tỷ đồng, giảm 24%. Tuy nhiên nợ ngắn hạn lại tăng mạnh từ 89 tỷ đồng đầu năm lên tới 591 tỷ đồng sau 9 tháng, trong đó chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn. Còn khoản phải trả dài hạn khác giảm mạnh từ 1.409 tỷ đồng còn 240 triệu đồng.

Báo cáo cho thấy, tồn kho có xu hướng tăng lên, đạt mức 886 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm. Chủ yếu đến từ dự án chung chư Dragon Hill Premier.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2019, các khoản phải thu ngắn hạn của Land Sài Gòn cũng tăng đột biến từ 213 tỷ đồng đầu kỳ lên gần 851 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là phát sinh phải thu về cho vay ngắn hạn 818 tỷ đồng từ các công ty khác.

Tại thời điểm 30/9/2019, cổ đông lớn của Land Sài Gòn chính là Công ty CP Địa ốc Đại Á với 13,59%, bà Nguyễn Thị Thạch Trúc 12,72%, ông Phạm Hữu Hòa 12,72% và bà Nguyễn Thị Thu 16,49%.

Nguyễn Mạnh

Bất động sản Sài Gòn Vina: Không còn đạt mức lợi nhuận cao như 6 tháng đầu năm - 1

Nguồn bài viết: Dân Trí