Bộ Xây dựng cảnh báo thị trường bất động sản tiềm ẩn rủi ro

88

Theo Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro, phải chủ động theo dõi, bám sát diễn biến tình hình và kịp thời đề xuất các giải pháp để đảm bảo thị trường phát triển ổn định và bền vững.

Bộ Xây dựng nhận định thị trường BĐS tiềm ẩn nhiều rủi ro. (Ảnh: TL)

Bộ Xây dựng nhận định thị trường BĐS tiềm ẩn nhiều rủi ro. (Ảnh: TL)

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản trong tháng 5/2021. Trong đó, Bộ Xây dựng tiếp tục sửa đổi, bổ sung Nghị định số 76/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật Kinh doanh bất động sản dự kiến trình Chính phủ ban hành vào quý III/2021.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ khẩn trương rà soát, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trong quý II/2021. Nghiên cứu, xây dựng đề cương Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến 2040.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng nhận định thị trường bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro, các cơ quan đơn vị phải chủ động theo dõi, bám sát diễn biến tình hình và kịp thời đề xuất các giải pháp để đảm bảo thị trường bất động sản phát triển một cách ổn định và bền vững.

Đồng thời, đẩy mạnh triển khai thực hiện các Chương trình, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, đảm bảo an sinh xã hội.

Ngoài ra, theo dõi sát diễn biến, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thị trường bất động sản; hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; tổng hợp thông tin biến động thị trường bất động sản quý II/2021.

PV/Vnbusiness