Bộ Xây dựng lần đầu tiên công bố thông tin số liệu về thị trường bất động sản

111

Bộ Xây dựng lần đầu tiên công bố số liệu chính thức về thị trường bất động sản quý 3 năm 2019. Số liệu được Bộ Xây dựng tổng hợp từ 22 Sở Xây dựng trên cả nước.

cacconso-01-15749249591831570472124-15749250719141518449210

Nhật Minh/Trí thức trẻ