Bộ Xây dựng: Nhiều doanh nghiệp quảng cáo, thông tin gian dối để tăng giá bán

103

 Theo Bộ Xây dựng, tình trạng hoạt động kinh doanh bất động sản vi phạm quy định pháp luật như quảng cáo, thông tin không đúng sự thật để tăng giá, vi phạm quy hoạch, chia lô, bán nền trái quy định… xảy ra tương đối phổ biến.

Bộ Xây dựng: Nhiều doanh nghiệp quảng cáo, thông tin gian dối để tăng giá bán - 1
Tình trạng hoạt động kinh doanh bất động sản vi phạm quy định pháp luật như quảng cáo, thông tin không đúng sự thật để tăng giá, vi phạm quy hoạch xảy ra tương đối phổ biến.

Trong báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Bộ Xây dựng cho biết thị trường bất động sản tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, phát triển tương đối ổn định, không có biến động bất thường, bong bóng.

Trong năm 2019, Bộ Xây dựng đã chủ động nắm bắt được những vấn đề nổi cộm, kịp thời chỉ đạo các vấn đề nóng của ngành như chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị, vấn đề condotel, officetel…

Bên cạnh những ưu điểm, Bộ Xây dựng cũng thừa nhận vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như tiến độ soạn thảo một số văn bản quy phạm pháp luật và một số đề án còn chậm so với kế hoạch, việc theo dõi, đánh giá tác động của cơ chế, chính sách có nội dung chưa đáp ứng được yêu cầu.

Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển đô thị được tăng cường nhưng chưa tạo chuyển biến rõ nét. Chất lượng một số đồ án quy hoạch chưa cao. Công tác kiểm soát quản lý phát triển đô thị tại nhiều địa phương thực hiện chưa nghiêm. Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng vẫn diễn ra phổ biến.

Đáng lưu ý, theo Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản có dấu hiệu thiếu hụt nguồn cung không chỉ ở phân khúc nhà ở xã hội. Tình trạng hoạt động kinh doanh bất động sản vi phạm quy định pháp luật như quảng cáo, thông tin không đúng sự thật để tăng giá, vi phạm quy hoạch, chia lô, bán nền trái quy định… xảy ra tương đối phổ biến.

Nhà ở xã hội phát triển chậm, số lượng dự án đưa vào sử dụng năm 2019 rất ít.

Đưa ra nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong năm 2020, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục thực hiện công tác hoàn thiện thể chế. Trong đó trọng tâm là hoàn thiện dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014. Tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh dự án Luật quản lý phát triển đô thị; đề xuất sửa đổi một số điều của Luật Nhà ở 2014 liên quan đến chính sách về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 26; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản…

Bộ cũng khẳng định tiếp tục rà soát, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hoá các thủ tục, điều kiện đầu tư kinh doanh trong hoạt động xây dựng. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để nâng hạng chỉ số cấp phép xây dựng.

Theo dõi sát diễn biến, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thị trường bất động sản; tăng cường kiểm soát thị trường bất động sản, bảo đảm, tăng trưởng bền vững, hiệu quả, hạn chế tối đa các biểu hiện cực đoan; tiếp tục đôn đốc các địa phương báo cáo tình hình, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề xuất của các địa phương để có giải pháp, kiến nghị với Chính phủ nhằm đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Ngoài ra, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu thị trường bất động sản, gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội, khắc phục lệch pha cung – cầu, phát triển đa dạng các loại hình hàng hoá bất động sản nhà ở; đẩy mạnh phát triển phân khúc nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội cho thuê…

Nguyễn Mạnh

Nguồn bài viết: Dân Trí