Buộc chủ đầu tư phải công khai thông tin dự án

177
Buộc chủ đầu tư phải công khai thông tin dự án - 1
UBND tỉnh Long An yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin các dự án bất động sản để ngăn ngừa dự án “ma”.

Thời gian qua, địa bàn tỉnh Long An trở thành điểm “nóng” về bất động sản khi hàng loạt dự án “ma” ra đời. Nhiều dự án dù chưa được cấp phép vẫn ngang nhiên ký hợp đồng với các nhà đầu tư để huy động hàng trăm tỉ đồng trái phép. Hệ lụy của sự việc trên là hàng trăm lá đơn của nhà đầu tư gửi đến UBND tỉnh Long An khiếu nại về việc bị lừa mua đất “ảo”.

Trước những bất cập trên, UBND tỉnh Long An đã có văn bản chỉ đạo tất cả các dự án đầu tư phải công khai thông tin dự án. Các bảng thông tin dự án phải được in và lắp đặt tại chân công trình đảm bảo mọi người dân đều đọc được thông tin theo qui định và đảm bảo mỹ quan. Việc xác định vị trí để lắp đặt các bảng thông tin dự án phải thống nhất với Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tất cả các dự án đang triển khai chưa lắp đặt bảng thông tin dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chậm nhất đến ngày 30/8/2019 phải lắp đặt xong các bảng thông tin dự án theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với các dự án sẽ triển khai, thời gian lắp đặt bảng thông tin chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày chủ đầu tư nhận được giấy phép thỏa thuận địa điểm đầu tư hoặc quyết định đầu tư.

Các bảng thông tin dự án phải có chỗ để cập nhật thông tin tiến độ thực hiện dự án, ghi rõ các khó khăn, vướng mắc nếu dự án thực hiện không đúng tiến độ. Cập nhật thông tin ít nhất 3 tháng/lần; nếu dự án thực hiện đúng tiến độ thì không phải cập nhật.

Nội dung thông tin dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách phải bảo đảm cung cấp thông tin với các nội dung chủ yếu như: tên dự án (có ghi rõ số, ngày văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư hoặc quyết định đầu tư). Ghi rõ đại diện chủ đầu tư (tên đơn vị chủ đầu tư, họ và tên, chức vụ, địa chỉ liên hệ, số điện thoại); qui mô dự án (có trích lục bản đồ ranh đất). Phải minh bạch vốn đầu tư; dự kiến tiến độ thực hiện dự án (nêu rõ dự kiến thời gian thực hiện công tác giải phóng mặt bằng…). Cùng với đó, phải ghi chú, cập nhật quá trình đầu tư, ghi rõ nguyên nhân trễ do nguyên nhân chủ quan hay khách quan.

Xuân Hinh