Cấp phép xây dựng “rối như canh hẹ” vì hồ sơ chạy lòng vòng?

151

 Việc Bộ Xây dựng “ôm” việc quá nhiều khiến công tác cấp phép xây dựng cho các dự án nhiêu khê, tốn nhiều thời gian vì trải qua nhiều trình tự thủ tục. HoREA đề nghị Bộ Xây dựng nên tập trung vào việc “vĩ mô” hơn, thực hiện phương thức hậu kiểm là chủ đạo thay vì tiền kiểm…

Cấp phép xây dựng rối như canh hẹ vì hồ sơ chạy lòng vòng? - 1
Bất hợp lý trong cấp phép xây dựng cần được xem xét giải quyết triệt để khi sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng

Hồ sơ cấp phép chạy vòng vòng

Trong văn bản gửi đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các Bộ ngành và UBND TPHCM, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) kiến nghị nên tích hợp quy trình cấp phép xây dựng, thẩm định thiết kế, thẩm định kỹ thuật và giao thẩm quyền này về cho địa phương thay vì để một mình Bộ Xây dựng “ôm việc”.

Theo HoREA, hiện nay quy trình cấp giấy phép xây dựng lẽ ra phải bao gồm trong đó cả quy trình thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật. Nhưng, theo pháp luật xây dựng hiện nay thì lại tách thành 3 quy trình: (i) Quy trình thẩm định thiết kế cơ sở; (ii) Quy trình thẩm định thiết kế kỹ thuật; (iii) Quy trình cấp giấy phép xây dựng.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, có thẩm quyền rất rộng trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, quản lý năng lực hoạt động xây dựng, an toàn… Trong đó, có công tác thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật công trình xây dựng.

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, thì tất cả các công trình cấp I (từ 25 tầng hoặc trên 75m) trong toàn quốc đều phải được Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật (2 lượt thẩm định).

Điều trái khoáy là sau khi đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, chủ đầu tư vẫn phải nộp hồ sơ về Sở Xây dựng để xin cấp giấy phép xây dựng (không được miễn giấy phép xây dựng).

Trên thực tế, chủ đầu tư dự án nhà ở còn phải trực tiếp thực hiện thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy tại Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy – Bộ Công an và thẩm duyệt cao độ tĩnh không tại Cục Tác chiến – Bộ Quốc phòng. Trong khi Luật Xây dựng quy định trách nhiệm của cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng phải chủ động trao đổi thông tin với các cơ quan nhà nước có liên quan. Đây là bất hợp lý cần được xem xét giải quyết triệt để khi sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng.

Cấp phép xây dựng rối như canh hẹ vì hồ sơ chạy lòng vòng? - 2
HoREA kiến nghị nên tích hợp cấp phép xây dựng và giao về các địa phương

Giao về địa phương, tại sao không?

Ông Lê Hoàng Châu, chuyên gia bất động sản cho rằng, Bộ Xây dựng nên tập trung vào việc ban hành quy chuẩn quy hoạch xây dựng; xây dựng hệ thống định mức, đơn giá, suất đầu tư xây dựng; quy chuẩn kỹ thuật xây dựng; tiêu chuẩn quốc gia về quy hoạch, thiết kế, thi công, nghiệm thu công trình; xây dựng cơ sở dữ liệu lớn; thực hiện phương thức hậu kiểm là chủ đạo thay vì tiền kiểm…

Hiện nay, Sở Xây dựng TPHCM đã tích hợp các quy trình thẩm định thiết kế xây dựng vào quy trình cấp giấy phép xây dựng. Nhờ đó, đã rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng từ 122 ngày xuống chỉ còn 42 ngày.

Do đó, Hiệp hội Bất động sản TPHCM đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 78 Luật Xây dựng 2014 theo hướng tích hợp “quy trình cấp giấy phép xây dựng” bao gồm trong đó cả quy trình thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật; Phân cấp và giao quyền cho UBND cấp tỉnh thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật) và cấp giấy phép xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn, trừ công trình cấp đặc biệt. Trường hợp UBND cấp tỉnh có yêu cầu thì Bộ Xây dựng thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật công trình xây dựng.

“Về lâu dài, cần xã hội hóa công tác thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm ban hành Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế và thực hiện công tác hậu kiểm, để nâng cao vai trò và hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng”, ông Lê Hoàng Châu nói.

Công Quang

Nguồn bài viết: Dân Trí