Chủ động bám sát, đề xuất giải pháp phát triển ổn định thị trường bất động sản

90

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tại hội nghị kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành quý I; triển khai công tác quý II-2021. 

Trong quý I-2021, ngành Xây dựng đã đạt một số kết quả khá tích cực. Đáng chú ý, liên quan đến lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ đã tập trung hoàn thiện và trình phê duyệt 2 nghị định liên quan đến Luật Nhà ở và nhà ở xã hội (Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở).

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bộ cũng đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư với nhiều nội dung đổi mới, tập trung tháo gỡ 8 nhóm vấn đề còn vướng mắc hiện nay: Nguyên tắc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; kiểm định chất lượng nhà chung cư; xây dựng và công bố kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; lựa chọn chủ đầu tư; phương án hỗ trợ, bồi thường tái định cư…

Đặc biệt, theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, quý I-2021, thị trường bất động sản có những biến động cục bộ, nhưng đã dần ổn định trở lại nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ và sự vào cuộc tích cực của các cơ quan tham mưu, chính quyền các địa phương.

Về các nhiệm vụ trọng tâm quý II-2021, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các đơn vị chức năng cần tập trung, chủ động, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Đặc biệt, trước diễn biến của thị trường bất động sản, Bộ trưởng lưu ý các đơn vị chức năng không được chủ quan, phải chủ động theo dõi, bám sát, nắm chặt chẽ diễn biến tình hình thị trường bất động sản và kịp thời đề xuất các giải pháp để bảo đảm thị trường bất động sản phát triển một cách ổn định, bền vững; có giải pháp về cân đối nguồn cung, minh bạch thông tin quy hoạch; tháo gỡ khó khăn về vốn, đất đai, thủ tục hành chính… Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản ở các địa phương.

Bộ trưởng cũng lưu ý các đơn vị tập trung xây dựng mới Chiến lược nhà ở quốc gia; thay đổi căn bản tư duy về đề xuất pháp luật, cơ chế chính sách, các giải pháp về phát triển nhà ở và thị trường bất động sản; đặc biệt là tháo gỡ khó khăn cho việc phát triển nhà ở xã hội, nhà thương mại có giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu và khả năng chi trả của các nhóm đối tượng…

Dạ Khánh/Hà Nội mới