Đẩy tiến độ hoàn thành kế hoạch chi tiết Đề án quy hoạch chung TPHCM

104

Chậm nhất cuối quý 3/2022, phải hoàn thành đồ án quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.
UBND TPHCM giao Giám đốc Sở QH-KT TP khẩn trương xây dựng Kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Việc thực hiện này trên cơ sở nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM thông qua. Theo đó, chậm nhất cuối quý 3/2022 phải hoàn thành công tác lập, trình Bộ Xây dựng thẩm định đồ án quy hoạch.

Về công tác lập đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, Chủ tịch UBND TPHCM giao Tp.Thủ Đức khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ lập đồ án quy hoạch chung Tp.Thủ Đức đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 song song với công tác lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM.

Hạn chót ngày 15/7/2021 phải báo cáo UBND TPHCM thông qua sơ bộ đồ án quy hoạch, sau đó hoàn chỉnh hồ sơ đồ án quy hoạch, báo cáo trình Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thông qua đồ án quy hoạch trước ngày 15/8/2021, để kịp trình Bộ Xây dựng thẩm định đồ án quy hoạch trước ngày 15/10/2021.

Bảo Anh/Doanh nghiệp và Tiếp thị