Đề xuất nhiều phương án tái cơ cấu thị trường bất động sản

109

 Bộ Xây dựng đã có báo cáo đến Thủ tướng Chính phủ đề xuất nhiều phương án tái cơ cấu thị trường bất động sản, đồng thời, kiểm soát chặt chẽ hơn đối với lĩnh vực này.

Nội dung báo cáo của Bộ Xây dựng đề xuất Chính phủ thực hiện tái cơ cấu thị trường bất động sản. Kèm theo đó, thực hiện chiến lược nhà ở quốc gia để phòng ngừa nạn đầu cơ, thổi giá nhà ở nhằm mục đích trục lợi.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ thị trường bất động sản trong dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết 83/2019/QH14.

Bộ Xây dựng còn đề xuất tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cơ cấu thị trường bất động sản cho hợp lý, huy động nguồn lực đa dạng, thông tin thị trường công khai, minh bạch để thúc đẩy sự phát triển ổn định.

Đề xuất nhiều phương án tái cơ cấu thị trường bất động sản - 1
Đề xuất nhiều phương án tái cơ cấu thị trường bất động sản

Kèm theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ hướng dẫn, chỉ đạo… các địa phương khắc phục những yếu kém, tồn tại hiện nay với mục tiêu thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển hơn trong thời gian tới.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có trách nhiệm quán triệt và tổ chức triển khai các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố phải liên tục nắm bắt thị trường để thực các biện pháp, giải pháp bình ổn và xây dựng các kế hoạch phát triển ở địa phương.

Trước đó, Bộ Xây dựng cũng có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước nhằm đảm bảo sự ổn định của thị trường bất động sản.

Thu hồi, đình chỉ, tạm dừng hoặc điều chỉnh, chuyển đổi, chuyển nhượng các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn theo thẩm quyền, để có biện pháp kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật nhằm trục lợi.

Chỉ đạo các sở, ngành chức năng triển khai các biện pháp cần thiết để ổn định thị trường; kịp thời thông tin cho các cơ quan, tổ chức, người dân nắm rõ về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đầu tư phát triển hạ tầng…

Đồng thời, thực hiện phê duyệt các dự án, cấp phép xây dựng công trình cao tầng trong nội đô theo thẩm quyền, theo quy hoạch và kế hoạch xây dựng nhà cao tầng trong tổng thể khu vực nội đô được phê duyệt, bảo đảm đầu tư đầy đủ, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ cho dự án và khu vực xung quanh.

Quế Sơn

Nguồn bài viết: Dân Trí