Địa phương muốn thêm quyền trong việc duyệt quy hoạch, Bộ Xây dựng nói gì?

139

 Theo đó, Bộ Xây dựng khẳng định sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định trước kiến nghị xem xét, phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyết định, phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng đặc thù có quy mô dưới 500 ha…

Địa phương muốn thêm quyền trong việc duyệt quy hoạch, Bộ Xây dựng nói gì? - 1
Cử tri tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyết định, phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng đặc thù có quy mô dưới 500 ha…

Bộ Xây dựng vừa cho biết đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo với nội dung kiến nghị về thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch.

Cụ thể, cử tri tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyết định, phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng đặc thù có quy mô dưới 500 ha.

Việc duyệt này được Quảng Ninh cho biết sẽ đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch chung, quy hoạch vùng đã được duyệt. Đồng thời, UBND tỉnh sẽ có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng có quy mô trên 500 ha.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng cho biết, căn cứ Luật Xây dựng: “Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch nông thôn trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.

Theo đó, Bộ Xây dựng khẳng định sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định trước kiến nghị nêu trên.

Trước đó, Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre liên quan đến vấn đề phân cấp hơn cho địa phương trong quy hoạch đô thị.

Theo cử tri Bến Tre, về quản lý đầu tư và phát triển đô thị, tại Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị quy định:

“UBND cấp tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng”.

Tuy nhiên theo cử tri tỉnh Bến Tre, quy định trên gây khó khăn trong triển khai các dự án, nhất là đối với các dự án có quy mô nhỏ dưới 5 ha do phải trình hồ sơ lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.

“Do đó, để tạo sự thuận tiện, khuyến khích các nhà đầu tư, kiến nghị các bộ ngành Trung ương xem xét điều chỉnh quy định trên theo hướng chỉ trình xin ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng đối với các dự án có quy mô lớn, đối với các dự án có quy mô nhỏ (dưới 5 ha) thì phân cấp cho địa phương xem xét, quyết định”, cử tri kiến nghị.

Vể vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết Bộ đã được Chính phủ giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Quản lý Phát triển đô thị, ngoài ra để đảm bảo sự thống nhất giữa các quy định của pháp luật hiện hành, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

“Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre để tổng hợp, đề xuất việc tiếp thu và sẽ báo cáo với cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định khi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên”, Bộ Xây dựng cho biết.

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra hồi tháng 7, vấn đề được nhiều địa phương kiến nghị là giải quyết các vướng mắc liên quan đất đai, trong quá trình giao đất, đấu thầu đất cho các dự án; đẩy mạnh phân cấp cho địa phương…

Nguyễn Mạnh

Địa phương muốn thêm quyền trong việc duyệt quy hoạch, Bộ Xây dựng nói gì? - 2

Nguồn bài viết: Dân Trí