Đưa doanh nghiệp có trụ sở tại TPHCM nhưng kinh doanh ở địa phương khác vào… “tầm ngắm”

46

 UBND TPHCM yêu cầu Sở Xây dựng phải khắc phục hạn chế về thẩm quyền trong trường hợp doanh nghiệp bất động sản có trụ sở tại TPHCM nhưng kinh doanh sản phẩm ở địa phương khác.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản, tiến hành rà soát các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo trên, mới đây, UBND TPHCM đã chỉ đạo các sở – ngành, UBND các quận – huyện tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Đưa doanh nghiệp có trụ sở tại TPHCM nhưng kinh doanh ở địa phương khác vào... tầm ngắm - 1
Đưa doanh nghiệp có trụ sở tại TPHCM nhưng kinh doanh ở địa phương khác vào… “tầm ngắm”

Theo đó, phải tiến hành khắc phục những bất cập, hạn chế việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản. Bên cạnh đó, kịp thời thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền về những bất cập, hạn chế trong các quy định pháp luật có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) phải phối hợp với Sở Xây dựng thành phố ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả đề án nâng cao năng lực và hiệu quả công tác quản lý trong lĩnh vực đất đai.

Sở Xây dựng tiến hành rà soát các dự án kinh doanh bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn TP. Ngoài ra, khắc phục hạn chế về thẩm quyền trong trường hợp doanh nghiệp bất động sản có trụ sở trên địa bàn TPHCM kinh doanh sản phẩm bất động sản tọa lạc ở địa phương khác và ngược lại.

Kèm theo đó, xây dựng và trình UBND thành phố để ban hành kế hoạch phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật về đất đai. Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Lãnh đạo thành phố cũng giao cho Sở Tư pháp, Sở TN-MT, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT)… tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, quy chế cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng, quản lý dữ liệu công chứng điện tử tại TPHCM…

Đồng thời, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới, khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu… liên quan đến đất đai, nhà ở theo đúng quy định của pháp luật.

Quế Sơn

Nguồn bài viết: Dân Trí