HoREA kiến nghị bỏ quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn

43

(KTVN) – Góp ý về Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) lần thứ 4, Hiệp hội bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) kiến nghị bỏ quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn và xem xét xác lập quyền sở hữu nhà chung cư không xác định thời hạn gắn liền với quyền sử dụng đất ổn định lâu dài.

Theo Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA), tại Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) lần thứ 4, Điều 25, Điều 26 đã không còn sử dụng các khái niệm gây tranh cãi như “sở hữu nhà chung cư có thời hạn”, hoặc “gia hạn thời hạn sở hữu nhà chung cư” như trong các dự thảo trước đây.

Tuy nhiên, Dự thảo đưa ra 2 phương án. Trong đó, phương án 1 vẫn quy định về vấn đề thời hạn sở hữu nhà chung cư.

Theo phương án này, dự thảo đề xuất quy định: “Quyền sở hữu nhà chung cư chấm dứt khi có thông báo phá dỡ nhà chung cư” hoặc “UBND cấp tỉnh thông báo về việc phá dỡ nhà chung cư thì quyền sở hữu ghi trong Giấy chứng nhận đã cấp cho các chủ sở hữu nhà chung cư không còn giá trị pháp lý”, hoặc “xử lý nhà chung cư khi chấm dứt quyền sở hữu”.

Như vậy, với đề xuất này thì Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) vẫn giữ quan điểm sở hữu nhà chung cư có thời hạn.

Ảnh minh họa

Góp ý về dự thảo, HoREA cho rằng cần tiếp tục xem xét thận trọng các quy định này để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của các quy định pháp luật, đồng thời đáp ứng đúng nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của đa số người dân mong muốn được sở hữu nhà chung cư không xác định thời hạn, gắn liền với quyền sử dụng đất ổn định lâu dài.

Từ đó, HoREA đề xuất góp ý với cơ quan soạn thảo nên chọn phương án 2, tức là không quy định “chấm dứt quyền sở hữu nhà chung cư khi UBND cấp tỉnh thông báo phá dỡ nhà chung cư” hoặc “xử lý nhà chung cư khi chấm dứt quyền sở hữu” của phương án 1.

Tuy nhiên, vẫn cần thiết phải quy định “xác lập quyền sở hữu nhà chung cư không xác định thời hạn gắn liền với quyền sử dụng đất ổn định lâu dài hoặc quyền sở hữu nhà chung cư có thời hạn gắn liền với quyền sử dụng đất có thời hạn” và “các trường hợp phá dỡ nhà chung cư để xây dựng lại nhà chung cư” tại Điều 25 và Điều 26 Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), để bảo đảm phù hợp với tâm tư nguyện vọng của đa số người dân.

Hiện nay, cả nước có hơn 4.500 khu nhà chung cư tại các đô thị. Riêng TP HCM có hơn 1.569 khu nhà chung cư với hơn 2.550 tòa nhà với hàng trăm nghìn căn hộ nhà chung cư, trong đó có 474 khu nhà chung cư xây dựng trước 1975.

Quang Tuyền