Kiểm toán làm rõ một số nội dung liên quan đến Khu Đô thị mới Thủ Thiêm

118
Kiểm toán làm rõ một số nội dung liên quan đến Khu Đô thị mới Thủ Thiêm - 1

Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Kiểm toán Nhà nước vừa báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2019.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán các nội dung theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2, TPHCM).

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng để phối hợp cung cấp thông tin xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức kiểm toán, đồng thời tránh sự chồng chéo, trùng lắp nội dung trong kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

Trước đó, tại kết luận thanh tra trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị giao Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán, xác định lại tổng mức đầu tư, giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường và quy định của pháp luật, nhằm tránh thất thoát tiền của Nhà nước, khắc phục tình trạng mất cân đối vốn như hiện nay đối với các dự án BT đang thực hiện trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trong quá trình kiểm toán, Thanh tra Chính phủ đề nghị xem xét, sử dụng các kết quả qua thanh tra đã phát hiện, như: khoản chênh lệch giảm giữa các quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất để thanh toán cho dự án BT 4 tuyến đường chính thiếu căn cứ và chưa đúng quy định.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 1996 với quy mô 930 ha (trong đó: Khu đô thị mới 770 ha, Khu tái định cư 160 ha). Dân số khu đô thị khoảng 200.000 người, Khu tái định cư khoảng 45.000 người,  tọa lạc bên bờ Đông sông Sài Gòn.

Theo quy hoạch 1/2000 được UBND TPHCM phê duyệt, trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc địa bàn các phường An Khánh, An Lợi Đông, Thủ Thiêm và một phần của các phường Bình An, Bình Khánh.

Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm được chia làm 5 khu vực chính: Khu vực “Lõi trung tâm” chính, Khu dân cư phía Bắc, Khu dân cư dọc đại lộ Mai Chí Thọ, Khu dân cư phía Đông và Khu châu thổ phía Nam.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được quy hoạch là khu đô thị bền vững, kết hợp chặt chẽ với các điều kiện cảnh quan tự nhiên.Tổng dân số cư trú khoảng 200.000 người, số người làm việc thường xuyên trên 217.000 người. Đến thời điểm thanh tra, Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã giải phóng mặt bằng trên 99%.

Phương Dung

Kiểm toán làm rõ một số nội dung liên quan đến Khu Đô thị mới Thủ Thiêm - 2