Kiến nghị kiểm điểm 8 tổ chức và 20 cá nhân liên quan đến việc giao “đất vàng” sai quy định

148

 Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 16/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã thông tin về việc xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc giao các khu “đất vàng” không đúng quy định

Theo đó, kết luận Thanh tra đã kiến nghị kiểm điểm 8 tổ chức và 20 cá nhân có liên quan đến việc giao đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các lô đất A51 và A52 tại khu phố mới Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Như đã đưa tin, tỉnh Quảng Nam đã lập đoàn Thanh tra và đã có kết quả thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước về quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Nhiều sai phạm ở khu đất vàng Quảng Nam

Khu “đất vàng” có nhiều sai phạm

Trước đó, Kiểm toán nhà nước yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam “Tổ chức thanh tra, kiểm tra làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai phạm trong việc giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất 1.261m2 (lô A51 và A52) tại Khu phố mới Tân Thạnh, TP Tam Kỳ cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam không đúng quy định Luật Đất đai 2003; không chuyển sang thuê đất sau khi chính thức chuyển sang công ty cổ phần, cho phép Công ty chuyển nhượng không đúng quy định Luật Đất đai 2013 và giá chuyển nhượng thấp hơn giá đất quy định tại thời điểm bán của UBND tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả thực hiện cho Kiểm toán nhà nước”.

Ngày 21/5/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định thành lập Đoàn thanh tra để thanh tra chấp hành pháp luật trong quá trình thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với lô A51 và lô A52, có tổng diện tích 1.261m2 tại Khu phố mới Tân Thạnh, TP Tam Kỳ cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam (nay là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam).

Sau khi có báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh đã có kết luận thanh tra. Cụ thể, việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam không thông qua đấu giá là không thực hiện Điều 58 Luật Đất đai năm 2003.

Việc giao 2 thửa đất A51 và A52 là đất ở đô thị cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài để xây dựng trụ sở làm việc là không đúng với quy định tại Điều 84, khoản 3 Điều 67 Luật Đất đai năm 2003.

Việc cho phép kéo dài thời gian nộp tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam là không đúng thẩm quyền quy định tại Điều 49, 50 Luật Quản lý thuế năm 2006 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 14, 15 Luật quản lý thuế sửa đổi năm 2012.

Về chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam, theo kết luận, UBND TP Tam Kỳ không phối hợp với các cơ quan liên quan, không chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam lập thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chủ trương của UBND tỉnh.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam không làm hồ sơ, thủ tục đề nghị giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính là không đúng quy định pháp luật.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam cho cá nhân tại hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 25/4/2016 tại Văn phòng Công chứng Phú Ninh là chưa đủ điều kiện theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013.

Việc UBND TP Tam Kỳ tổ chức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Ánh trên cơ sở hợp đồng chuyển nhượng được Văn phòng Công chứng Phú Ninh (nay là Văn phòng Công chứng Lê Đạo) chứng thực trong khi Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam chưa có quyết định giao đất, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định tại Điều 188, Luật Đất đai 2013.

Về xử lý hành chính các sai phạm: Kết luận Thanh tra đã kiến nghị kiểm điểm 8 tổ chức và 20 cá nhân có liên quan đến việc giao đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các lô đất A51 và A52 tại khu phố mới Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Theo kết luận của Kiểm toán nhà nước, giá trị chuyển nhượng 2 lô đất A51 và A52 theo hóa đơn giá trị gia tăng và hợp đồng chuyển nhượng của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam với bà Nguyễn Thị Ánh thấp hơn giá đất quy định tại thời điểm bán (25/4/2016) của UBND tỉnh tương ứng 703.550.000 đồng.

Sau khi thanh tra làm rõ các sai phạm, đối chiếu các thời điểm đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, nộp tiền sử dụng đất, lập thủ tục về đất đai đối với 2 lô đất A51 và A52. Để có cơ sở tính toán lại giá đất giao cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam và khắc phục thất thu cho ngân sách nhà nước theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu thẩm định phương án giá đất cụ thể đối với lô đất A51 và A52 tại thời điểm tháng 5/2013.

Trên cơ sở đó, tính thu hồi số tiền chênh lệch tại thời điểm tháng 5/2013, thời điểm Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam nộp tiền sử dụng đất với số tiền 1,4 tỉ đồng và tính phạt nộp chậm từ ngày 2/5/2013 đến ngày 28/1/2016, thời điểm Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam đã nộp đủ số tiền còn lại hơn 2,7 tỉ đồng. Kết quả, số tiền phải nộp thêm do chênh lệch giá và số tiền chậm nộp phải nộp hơn 1,8 tỉ đồng.

C.Bính

Nguồn bài viết: Dân Trí