Lợi nhuận nghìn tỷ, đại gia bất động sản vẫn “cay đắng” với dòng tiền âm

50

 Báo cáo tài chính năm 2019 cho thấy một số đại gia bất động sản có dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh âm trong năm vừa qua.

Lợi nhuận nghìn tỷ, đại gia bất động sản vẫn “cay đắng” với dòng tiền âm - 1
Nhiều doanh nghiệp bất động sản âm dòng tiền kinh doanh.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) cho thấy đại gia bất động sản này tiếp tục có dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh âm trong năm vừa qua.

Tình trạng này đã diễn ra ở Đất Xanh từ năm 2016 đến nay vẫn chưa được cải thiện.

Lợi nhuận nghìn tỷ, đại gia bất động sản vẫn “cay đắng” với dòng tiền âm - 2

Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh năm 2019 là -1.645 tỷ đồng.

Cụ thể, lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh năm 2019 là -1.645 tỷ đồng, chủ yếu do tăng các khoản phải thu và tăng hàng tồn kho.

Trong khi kết quả kinh doanh có mức tăng trưởng 25% về doanh thu thuần (đạt 5.813 tỷ đồng) và 9,5% về lợi nhuận sau thuế (đạt 1.886 tỷ đồng), các khoản mục phải thu và hàng tồn kho của doanh nghiệp này cũng tăng mạnh.

Tính đến cuối năm 2019, các khoản phải thu ngắn hạn của DXG chiếm 9.023 tỷ đồng, tăng gần 3.500 tỷ so với hồi đầu năm.

Đáng chú ý, trong năm, DXG đã bỏ ra hơn 659 tỷ đồng cho các bên khác vay tín chấp, bên vay gồm CTCP Phú Tâm Minh, CTCP Grand Property, ông Lê Minh Cường và Nha Trang Petrol.

Hàng tồn kho của “đại gia” bất động sản này chiếm 6.791 tỷ đồng, tăng mạnh tới 47% so với đầu năm.

Trong đó 6.442 tỷ đồng là giá trị bất động sản dở dang. Giá trị lớn nhất trong tổng lượng hàng tồn kho là 2 dự án Gem Riverside (1.558 tỷ đồng) và dự án Long Thành (1.572 tỷ đồng)…

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp này ở mức 10.652 tỷ, tăng 41% so với đầu năm 2019 và đang chiếm 53% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Tình trạng âm dòng tiền trong hoạt động kinh doanh không chỉ là nỗi niềm của riêng Đất Xanh. Nhiều ông lớn bất động sản khác như LDG Group cùng chung cảnh.

Tại LDG Group, tập đoàn bất động sản này tiếp tục ghi nhận lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 1.496 tỷ đồng trong năm 2019 vừa qua.

Đây là nguyên nhân chính khiến lưu chuyển tiền thuần âm 546 tỷ đồng sau 2 năm liên tiếp vẫn duy trì được dòng tiền dương dù lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn đạt xấp xỉ năm trước với 603 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu do tăng các khoản phải thu với 1.862 tỷ đồng, gấp 3 lần năm trước.

Giá trị hàng tồn kho của LDG Group là 1.735 tỷ đồng, không có nhiều biến động so với năm trước. Trong đó, chi phí kinh doanh sản xuất dở dang là 1.431 tỷ đồng. Chiếm lớn nhất trong số này là Dự án phát triển nhà ở thương mại Marina Tower với 579 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2019, tổng doanh thu của LDG Group là 790 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, nhóm hàng hoá bất động sản chiếm tỷ trọng 56% (trong khi năm 2018 chiếm tới 82%), còn lại là doanh thu bán hàng khác và cung cấp dịch vụ. Lợi nhuận sau thuế đạt 603 tỷ đồng, xấp xỉ con số đạt được năm trước.

Một chuyên gia cho biết, khi doanh nghiệp có dòng tiền kinh doanh âm sẽ phải huy động từ các nguồn khác để đảm bảo dòng tiền hoạt động, đầu tư.

Trong bối cảnh tín dụng cho bất động sản giảm tốc hoặc thị trường gặp khó khăn, việc liên tục âm dòng tiền kinh doanh sẽ trở thành yếu tố rủi ro mà doanh nghiệp cần cẩn trọng.

Nguyễn Mạnh

Nguồn bài viết: Dân Trí