Lũng Lô 5 cùng một số “đại gia” nợ hàng nghìn tỷ đồng tiền sử dụng đất

103

 Tổng số tiền 7 chủ đầu tư trong danh sách nợ tiền sử dụng đất, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất là hơn 1.042 tỷ đồng. Trong đó, đứng đầu là Công ty CP Lũng Lô 5 nợ với số tiền “khủng” hơn 336,6 tỷ đồng.

Lũng Lô 5 cùng một số đại gia nợ hàng nghìn tỷ đồng tiền sử dụng đất - 1
Một dự án của Công ty CP Lũng Lô 5. Ảnh: Internet.

Cục Thuế TP Hà Nội vừa tiếp tục công khai danh sách 245 doanh nghiệp nợ thuế phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền phạt và tiền chậm nộp với số tiền là hơn 1.277 tỷ đồng. Trong đó, danh sách công khai lần đầu là 220 đơn vị, còn lại 25 đơn vị công khai lại.

Danh sách công khai lần đầu có 220 đơn vị nợ hơn 75,7 tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp.

Đứng đầu danh sách 210 doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp là Công ty cổ phần thép Trang Hùng với số nợ gần 3,5 tỷ đồng.

Đứng thứ hai là Công ty CP Trung tâm thương mại V+ Hòa Bình có số nợ hơn 3,2 tỷ đồng tính đến ngày 31/10/2019. Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 03/12/2019, Công ty đã nộp 253 triệu tiền nợ (đã được hạch toán vào ứng dụng của cơ quan thuế), số chưa nộp là hơn 2,9 tỷ đồng.

Ngoài ra danh sách này còn điểm tên Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng nhà Nam Khang nợ gần 1,7 tỷ đồng; Công ty CP Sông Công nợ hơn 1 tỷ đồng…

Trong danh sách công khai lần đầu có 10 đơn vị nợ hơn 44 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp tính đến ngày 31/10/2019. Đứng đầu danh sách là Công ty Sản xuất Công nghiệp và xây lắp Hà Nội nợ số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, tại danh sách đăng công khai lại, có 11 doanh nghiệp nợ hơn 78 tỷ thuế, phí tiền phạt, tiền chậm nộp tính đến ngày 31/10/2019; 7 đơn vị nợ hơn 80 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền phạt và chậm nộp; 7 đơn vị nợ hơn 1.042 tỷ đồng tiền tiền sử dụng đất, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất.

Đây là các đơn vị nợ thuế đã được Cục Thuế thực hiện công khai những năm trước (năm 2015,2016, 2017 hoặc 2018).

Đứng đầu danh sách 11 doanh nghiệp nợ thuế, phí là Công ty Cổ phần cầu 12 – CIENCO1 nợ gần 71,5 tỷ đồng tính đến ngày 31/10/2019.

Tiếp đến là Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy và Xây dựng Sông Hồng nợ hơn 9,8 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng số 12 Thăng Long nợ hơn 8,5 tỷ đồng; Công ty CP Đồng Tháp nợ hơn 7,4 tỷ đồng…

Đứng đầu danh sách đơn vị nợ tiền sử dụng đất, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất là Công ty CP Lũng Lô 5 nợ với số tiền “khủng” hơn 336,6 tỷ đồng tính đến ngày 31/10/2019.

Lũng Lô 5 cùng một số đại gia nợ hàng nghìn tỷ đồng tiền sử dụng đất - 2
Danh sách 7 chủ đầu tư nợ tiền sử dụng đất, tiền phạt và tiền chậm nộp tính đến 31/10/2019.

Tiếp đến là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 – Vạn Xuân nợ hơn 178 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà nợ hơn 153 tỷ đồng; Công ty TNHH đá quý Thế Giới nợ hơn 127 tỷ đồng; Công ty CP LILAMA Hà Nội nợ 73 tỷ đồng…

Tổng số tiền 7 chủ đầu tư trong danh sách nợ tiền sử dụng đất, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất là hơn 1.042 tỷ đồng.

Thời gian qua, một số doanh nghiệp có số nợ thuế lớn đã được Cục Thuế thành phố Hà Nội công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn không nộp trả nợ vào ngân sách. Do vậy, thời gian tới, cơ quan thuế cho biết sẽ có nhiều biện pháp mạnh sẽ được cơ quan thuế thực hiện nhằm thu hồi nợ đọng hiệu quả hơn.

Nguyễn Mạnh

Lũng Lô 5 cùng một số đại gia nợ hàng nghìn tỷ đồng tiền sử dụng đất - 3

Nguồn bài viết: Dân Trí