Ninh Thuận: 3 dự án nghỉ dưỡng xin chuyển đất rừng, có 1 vướng quốc phòng

108

 Trong 7 dự án xin chuyển đổi từ đất rừng tại Ninh Thuận, có 3 dự án để thực hiện dự án du lịch, nghỉ dưỡng. Bao gồm: Khu du lịch Bãi Hỏm; Mũi Dinh Ecopark, dự án nghỉ dưỡng Vĩnh Hy.

Ninh Thuận: 3 dự án nghỉ dưỡng xin chuyển đất rừng, có 1 vướng quốc phòng - 1
Phối cảnh dự án Mũi Dinh Ecopark. Dự án có quy mô hơn 4.700 tỷ đồng.

Gửi đến kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, cử tri Ninh Thuận đã đề nghị Chính phủ quan tâm việc giải quyết nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 7 dự án đầu tư trên địa bàn.

Việc này tạo điều kiện cho tỉnh thực hiện các dự án phục vụ mục tiêu an sinh xã hội, an ninh năng lượng và phát triển kinh tế xã hội.

Trong 7 dự án nêu trên bao gồm có 3 dự án phát triển du lịch, bao gồm: dự án khu du lịch Mũi Dinh Ecopark; dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy; dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Hỏm.

Trả lời kiến nghị cử tri về các dự án này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Bộ đang phối hợp với các Bộ ngành, UBND các tỉnh rà soát hồ sơ, tài liệu dự án; đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp và pháp luật có liên quan.

Cụ thể, đối với dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy, Bộ cho biết đã có ý kiến gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Ninh Thuận làm rõ sự chênh lệch về diện tích, hiện trạng rừng tự nhiên đề nghị chuyển mục đích sử dụng…; dự án có ảnh hưởng đến quốc phòng theo ý kiến của Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 9219/BQP-TM ngày 23/8/2019.

Đối với dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Hỏm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có ý kiến tại Văn bản số 6851/BNN-TCLN ngày 18/9/2019 gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Ninh Thuận rà soát dự án, làm rõ sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng…; hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Đối với dự án Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark: Ngày 06/12/2019, UBND tỉnh Ninh Thuận có Văn bản số 4969/UBND- KTTH về việc xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark. Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tại Văn bản số 747/VPCP-NN ngày 03/02/2020, trong đó giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu trong quá trình triển khai nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, các Bộ, ngành liên quan đang nghiên cứu, cho ý kiến về dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 4969/UBND- KTTH. Sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổng hợp báo cáo theo quy định.

4 dự án còn lại bao gồm dự án hồ chứa nước sông Than, dự án đường dây 220kV Nha Trang – Tháp Chàm; dự án đường giao thông liên xã Phước Đại đi Phước Tân, huyện Bác Ái; dự án tuyến đường từ xã Ma Nới đi thôn Tà Nôi, huyện Ninh Sơn.

Trong đó, với Dự án Hồ chứa nước Sông Than, Bộ Nông nghiệp cho biết UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị chuyển mục đích sử dụng 1.011,86 ha đất; trong đó, quy hoạch rừng phòng hộ 151,4 ha (gồm: 140,22 ha rừng tự nhiên; 0,53 ha rừng trồng; 10,68ha đất chưa có rừng), quy hoạch rừng sản xuất là 385,93 ha (gồm: 256,50 ha rừng tự nhiên, 99,5 ha rừng trồng, 29,93 ha đất chưa có rừng), đất quy hoạch chuyển ra ngoài 3 loại rừng là 175,07 ha và đất ngoài quy hoạch 3 loại rừng là 299,43 ha.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Lâm nghiệp, dự án hồ chứa nước Sông Than thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của Quốc hội. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Còn lại đối với 3 dự án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết hồ sơ chưa hoàn thiện và sau khi xin ý kiến các Bộ ngành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận rà soát, bổ sung hồ sơ dự án và giải trình ý kiến các Bộ, ngành có liên quan.

Cụ thể, đối với dự án Đường dây 220kV Nha Trang – Tháp Chàm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết đã có ý kiến tại Văn bản số 6845/BNN-TCLN ngày 18/9/2019 gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Ninh Thuận rà soát dự án, làm rõ diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, hướng tuyến và vị trí móng cột…; hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Đối với dự án Đường giao thông liên xã Phước Đại đi Phước Tân, huyện Bác Ái: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có ý kiến tại Văn bản số 8841/BNN-TCLN ngày 25/11/2019 gửi UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo rà soát dự án, phối hợp hợp với Bộ Tài và Môi trường làm rõ sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt…; hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Đối với dự án Tuyến đường từ xã Ma Nới đi thôn Tà Nôi, huyện Ninh Sơn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có ý kiến tại Văn bản số 7625/BNN-TCLN ngày 11/10/2019 gửi UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo rà soát dự án, làm rõ sự chênh lệch về diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích sử dụng, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt, …; hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Đến thời điểm này Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa nhận được ý kiến giải trình của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Đối với 02 dự án, hồ sơ chưa hoàn thiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Nguyễn Khánh

Nguồn bài viết: Dân Trí