Sở Xây dựng TPHCM bị kiểm điểm vì dự án Saigon SkyView

125

Theo đó, Thanh tra TPHCM đã có kết luận thanh tra liên quan đến dự án có tên thương mại là Saigon SkyView. Trong đó, phát hiện nhiều sai phạm tại dự án này.

Cụ thể, dự án Saigon SkyView do Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 (Công ty thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV) làm chủ đầu tư. Dự án đã được Sở Xây dựng thành phố cấp phép xây dựng giai đoạn 1 – phần ngầm công trình.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, Thanh tra thành phố cho rằng, việc cấp phép của Sở Xây dựng cho chủ đầu tư khi dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hợp pháp là không đúng. Vì vậy, Thanh tra đề nghị Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sở Xây dựng TPHCM bị kiểm điểm vì dự án Saigon SkyView - 1
Sở Xây dựng TPHCM bị kiểm điểm vì dự án Saigon SkyView

Qua tìm hiểu, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TPHCM đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV.

Sau đó, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV đã chuyển nhượng cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5. Tiếp đó, đơn vị này đã chuyển đổi thành Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 từ ngày 1/9/2016 với tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ chiếm 99,78% vốn điều lệ.

Tuy nhiên, khi xác định giá trị doanh nghiệp trong phương án cổ phần hóa thì các khoản chi phí dở dang, thành phẩm, hàng hóa tồn kho (nhà, đất) là tạm xác định và phải có ý kiến thẩm định đánh giá lại của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Vì các vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp, nên Sở TN-MT TPHCM chưa điều chỉnh tên đơn vị sử dụng đất từ Công ty TNHH MTV thành Công ty Cổ phần trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng thời, Sở Xây dựng TPHCM không thể tiếp tục cấp phép xây dựng phần thân do đã bị kiểm điểm khi cấp phép xây dựng phần ngầm.

Vì vậy, Thanh tra thành phố kiến nghị UBND TPHCM giao Sở TN – MT và Sở Tài chính có ý kiến giải quyết đối với 2 nội dung vướng mắc nêu trên.

Hiện nay, dự án phải tạm dừng thi công.

Quế Sơn