Thống nhất quy trình 5 bước thực hiện dự án nhà ở thương mại

143

Theo đó, UBND TPHCM cơ bản thống nhất theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 2363 ngày 6/3/2020 về quy trình thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Nhà ở.

Đồng thời, thành phố cũng giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, khẩn trương thực hiện chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh thêm quy trình nêu trên đối với các nội dung: Thời gian thực hiện của từng bước; Trách nhiệm cụ thể của các sở – ngành; Cơ chế kiểm tra, xử lý vi phạm; Việc ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện, công khai tiến độ các dự án để tăng cường tính minh bạch của thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng quy trình liên thông, quy định rõ cơ chế phối hợp của các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, trình UBND thành phố trước khi công bố.

Thống nhất quy trình 5 bước thực hiện dự án nhà ở thương mại - 1
Thống nhất quy trình 5 bước thực hiện dự án nhà ở thương mại

Giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát Luật Quy hoạch đô thị và Luật Đầu tư; Dự thảo tờ trình báo cáo nội dung bất cập của 2 Luật trên (nhà đầu tư, chủ đầu tư) cùng đề xuất giải quyết, trình tập thể Thường trực UBND thành phố để họp xem xét, quyết định.

Trước đó, công văn số 2363 của Sở Xây dựng đã đề xuất quy trình 5 bước thực hiện dự án gồm: Thực hiện thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư”; Thực hiện thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Thực hiện thủ tục giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Thực hiện thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất; Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, cấp giấy phép xây dựng và triển khai đầu tư xây dựng.

Liên quan đến quy trình thực hiện dự án nhà ở thương mại, Hiệp hội BĐS TPHCM (HoREA) đã từng có nhiều văn bản gửi đến UBND TPHCM. Theo đó, HoREA cho rằng cần hoán đổi bước 4 và 5 để thực hiện một dự án nhà ở thương mại. Trong đó, cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng…trước, rồi sau đó chủ đầu tư thực hiện dự án mới tiến hành thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Với văn bản số 2837 của Văn phòng UBND thành phố đồng tình phương án của Sở Xây dựng, HoREA cho biết rất quan ngại và mong UBND TPHCM cần quan tâm và xem xét lại.

Quế Sơn