Thủ tướng chỉ đạo thu hồi các hợp đồng đất quốc phòng sai phạm, không hiệu quả

140

 Thủ tướng yêu cầu kiên quyết thanh lý, thu hồi các hợp đồng đất quốc phòng hết thời hạn, sai phạm, không hiệu quả; Các hợp đồng có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương cho thực hiện đến hết thời hạn.

Thủ tướng chỉ đạo thu hồi các hợp đồng đất quốc phòng sai phạm, không hiệu quả - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Quốc phòng.

Sáng 8/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng trong hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào mục đích sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; những kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong thực hiện chức năng của đội quân lao động, sản xuất thời gian qua.

“Đó là sự nỗ lực, thành quả rất lớn, có ý nghĩa sâu sắc cả về chính trị, kinh tế – xã hội và quốc phòng an ninh rất đáng trân trọng”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng yêu cầu, trong thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh các văn bản để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Đặc biệt là nội dung cho phép các doanh nghiệp trực tiếp làm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, các đơn vị, các đoàn kinh tế quốc phòng được sử dụng đất quốc phòng vào nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

“Kiên quyết thanh lý, thu hồi các hợp đồng hết thời hạn, sai phạm, không hiệu quả; các hợp đồng có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đáp ứng yêu cầu quốc phòng cho thực hiện đến hết thời hạn”, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu.

Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng phải làm mẫu mực về cổ phần hóa, thoái vốn, bàn giao đất của các doanh nghiệp thuần túy về xây dựng, thương mại, dịch vụ và các doanh nghiệp ít liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cho địa phương để phát triển kinh tế – xã hội và quản lý theo luật định.

Đồng thời nghiên cứu, đề xuất chủ trương, giải pháp cơ bản, lâu dài để quản lý chặt chẽ, phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng đất quốc phòng vào cả nhiệm vụ quốc phòng và nhiệm vụ xây dựng, phát triến đất nước, phù hợp với thực tiễn và chức năng nhiệm vụ của Quân đội, không để lãng phí nguồn lực.

Bộ Quốc phòng thông tin,  đến nay, lực lượng Quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng từng bước được kiện toàn, hình thành các đoàn kinh tế – quốc phòng ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo.

Để tạo điều kiện cho Quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất xây dựng kinh tế gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đầu tư và có cơ chế về đất đai, tài sản… cho Bộ Quốc phòng.

Trước những vướng mắc và hạn chế trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, Bộ Quốc phòng khẳng định, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021, Quân ủy Trung ương đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết xử lý.

Theo đó, xác định công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng phải quán triệt và chấp hành nghiêm quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặt dựới sự lãnh đạo, chi đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Bảo đảm quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, không để phát sinh tranh chấp, lấn chiếm; chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chỉ huy cấp trên, trước Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và trước pháp luật về những sai phạm của đơn vị mình.

Cùng với đó, nghiêm cấm sử dụng đất quốc phòng sai quy định; chấm dứt ký hợp đồng liên doanh, liên kết, mở mới các dự án có sử dụng đất quốc phòng; kiên quyết thu hồi đất đối với các hợp đồng liên doanh, liên kết hết thời hạn hoặc sai phạm, không hiệu quả.

Các hợp đồng đã được ký kết trước đây có hiệu quả, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương thì quản lý chặt chẽ, không gia hạn hợp đồng, không để tranh chấp, lấn chiếm; các trường hợp sai phạm, không hiệu quả thì kiên quyết thanh lý, thu hồi đất.

Bộ Quốc phòng cũng tiến hành thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng, xử lý nghiêm các sai phạm, đảm bảo đúng người, đúng pháp luật, đúng lỗi phạm, không có vùng cấm. Những trường hợp vi phạm chuyển cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào tháng 5, trả lời báo chí tại kỳ họp Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết: Quan điểm chung, đất đai là của Nhà nước giao cho quân đội quản lý thực hiện nhiệm vụ đất quốc phòng thì phải được sử dụng đúng mục đích, gồm sử dụng trước mắt, quy hoạch xây dựng lâu dài đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

“Đến nay rà soát cơ bản khu vực đất có sai phạm trong sử dụng. Tinh thần là kiểm điểm và xử lý, kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức và cá nhân với quyết tâm chấp hành Hiến pháp, pháp luật, chấp hành chỉ đạo của Đảng và không có vùng cấm. Việc xử lý cũng công khai, minh bạch, thông tin rõ ràng tới báo chí”, ông Nghĩa cho biết tại thời điểm đó.

Phương Dung

Nguồn bài viết: Dân Trí