TPHCM điều chỉnh quy hoạch ở khu trung tâm quận 1

148

Theo đó, khu vực điều chỉnh thuộc phân khu 2, ô phố ký hiệu N7 của đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 khu trung tâm hiện hữu thành phố (930 ha). Khu đất này phía Tây Bắc giáp đường Lý Tự Trọng có lộ giới 20m, phía Tây Nam giáp đường Thái Văn Lung có lộ giới 16m và phía Đông Bắc, Đông Nam giáp ranh đất các khu đất khác.

UBND TPHCM cho biết, khu đất tại số 23 Lý Tự Trọng hiện là chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975. Chung cư này được xếp vào danh mục công trình hư hỏng xuống cấp.

Thời gian qua, UBND quận 1 đã di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Việc điều chỉnh quy hoạch này trên cơ sở cập nhật chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo đề xuất của Sở Quy hoạch – Kiến trúc và đã có báo cáo thông qua Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch.

Việc điều chỉnh phù hợp với việc xác định chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phục vụ chương trình xây dựng cải tạo, sửa chữa, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975.

TPHCM điều chỉnh quy hoạch ở khu trung tâm quận 1 - 1
TPHCM điều chỉnh quy hoạch ở khu trung tâm quận 1

Nội dung điều chỉnh quy hoạch, bổ sung ô phố N7 – 1 diện tích 1.275 m2 trong ô phố ký hiệu N7 có diện tích 16.598 m2, thuộc phân khu 1 trên bản vẽ tổng mặt bằng quy hoạch đã được duyệt trước đó.

Đối với các khu vực còn lại của ô phố N7 có diện tích khoảng 15.323m2, tiếp tục áp dụng chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đã quy định trong quy chế quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị khu trung tâm hiện hữu đã được duyệt.

Lãnh đạo TPHCM cũng giao cho Quận 1 chịu trách nhiệm phân nhóm, lồng ghép các chung cư có lợi thế và không có lợi thế vào chung các gói đầu tư thực hiện cải tạo, xây dựng mới. Từ đó thay thế chung cư bị hư hỏng nặng, xuống cấp và gọi mời nhà đầu tư.

Quận 1 cũng tránh tình trạng đổ dồn thực hiện tại các khu vực có khả năng sinh lợi cao và không đầu tư vào các khu vực kém hiệu quả khác.

Sở Tài chính, Sở TN-MT, phối hợp xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung cho lô đất N7-1 (nếu có) căn cứ theo các chỉ tiêu quy hoạch được UBND thành phố điều chỉnh tại quyết định này.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung, mới đủ điều kiện triển khai dự án đầu tư theo quy định. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được phê duyệt, cơ quan có trách nhiệm công bố công khai nội dung điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 này theo quy định.

Ngoài ra, công tác cắm mốc giới theo nội dung điều chỉnh cần được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.

Quế Sơn