Vụ cả ngàn người vây công ty đòi sổ đỏ: Hàng loạt sai phạm của chủ đầu tư

131

Theo kết luận Thanh tra, Công ty CP Bách Đạt An được chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư 16 dự án. Trong số 14 dự án thanh tra, có 2 dự án khai thác quỹ đất để thanh toán chi phí đầu tư xây dựng dự án đường nối ĐT 603A với tuyến ĐT 607 qua thị xã Điện Bàn theo hình thức hợp đồng BT, gồm dự án Sentosa Riverside và khu dân cư An Cư 1. Ngoài ra có 12 dự án đầu tư khai thác quỹ đất thương mại cũng bị thanh tra.

Thanh tra vụ cả ngàn người dân vây trụ sở công ty đòi đất ở Quảng Nam

Người dân vây công ty để đòi đất

Kết luận thanh tra nêu rõ, Công ty CP Bách Đạt An chưa thực hiện nghiêm túc và đầy đủ hồ sơ pháp lý về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014…

Các dự án được kiểm tra chỉ có 5 dự án (khu đô thị Sentosa Riverside, khu đô thị An Cư 1, khu đô thị 7B, khu đô thị An Phú Quý và khu dân cư chợ Điện Dương) có quyết định thu hồi đất từng hộ gia đình, cá nhân của UBND thị xã Điện Bàn và quyết định thu hồi đất, giao đất chung của UBND tỉnh.

Thanh tra tỉnh đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các dự án theo kế hoạch thanh tra. Qua kiểm tra cho thấy hầu hết các dự án chưa hoàn thiện kết cấu hạ tầng và các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật. Đặc biệt đối với 4 dự án Bách Đạt 3,4,5,6 đang trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý, chưa được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, chưa triển khai dự án trong thực tế.

Thanh tra vụ cả ngàn người dân vây trụ sở công ty đòi đất ở Quảng Nam

Lãnh đạo tỉnh đã nhiều lần đối thoại với người dân

Qua kiểm tra thực tế thì các dự án trên chưa hoàn thiện kết cấu hạ tầng công trình và chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, điều kiện chuyển nhượng quyết sử dụng đất, huy động vốn theo Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản.

Phần lớn các dự án chưa hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo đúng quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt.

Công ty CP Bách Đạt An chưa thực hiện nghiêm các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản theo Luật Xây dựng. Cụ thể trong 14 dự án đầu tư chỉ có 5 dự án có lập dự án đầu tư và bản vẽ thi công. Tất cả 14 dự án đều không có giấy phép xây dựng.

Bên cạnh đó, công ty này ký hợp đồng huy động vốn tại 3 dự án là khu đô thị Bách Đạt, khu đô thị 7B mở rộng, khu đô thị Heracomlex Riverside với Công ty CP Dịch vụ bất động sản Hoàng Nhất Nam và Công ty TNHH Đầu tư bất động sản GAIA, hồ sơ pháp lý của các dự án này chưa đầy đủ, chưa có cơ sở hạ tầng, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Ngoài ra, các lô đất tại 3 dự án trên đã được người mua chuyển nhượng nhiều lần trong khi tiến độ các dự án không đảm bảo như cam kết với người mua đã gây ra khiếu nại, khiếu kiện, tụ tập đông người đến cơ quan nhà nước, tạo điểm nóng ở địa bàn Quảng Nam.

Kết luận thanh tra còn kiến nghị xử lý hành chính về mặt trách nhiệm đối với cán bộ, công chức của Sở TN-MT, Sở Xây dựng và UBND thị xã Điện Bàn trong thực hiện nhiệm vụ được giao về quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, quản lý đầu tư xây dựng.

Kết luận thanh tra cũng yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm chấp hành, phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý về đầu tư dự án, về đất đai, về quản lý dự án đầu tư xây dựng, về bảo vệ môi trường và hoàn thiện cơ sở hạ tầng các dự án theo quy định.

Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra, các vi phạm thiếu sót của Công ty CP Bách Đạt An trong thực hiện 14 dự án được thanh tra có trách nhiệm rất lớn của BQL phát triển đô thị Điện Nam – Điện Ngọc.

BQL phát triển đô thị Điện Nam – Điện Ngọc đã thiếu sự quản lý, không hướng dẫn kịp thời, chưa thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên hiện nay Ban quản lý phát triển đô thị Điện Nam – Điện Ngọc đã giải thể nên Thanh tra tỉnh không đề xuất xử lý hành chính.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đề xuất thu hồi hơn 522 triệu đồng đối với Công ty CP Bách Đạt An về khoản tiền sử dụng đất còn phải nộp do chuyển đổi mục đích 5 lô đất tái định cư sang đất khai thác tại dự án khu đô thị An Phú Quý.

C.Bính