Yêu cầu xử lý các sai phạm tại một dự án khu dân cư

113

Công ty CP Vạn Phát Hưng là chủ đầu tư của dự án khu dân cư Nhơn Đức (xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TPHCM).

Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã có nhiều sai phạm về hoạt động đất đai, xây dựng, nhà ở… Các sai phạm của chủ đầu tư được Thanh tra thành phố đã phát hiện gồm: san lắp kênh rạch, xây dựng trái phép, không đóng tiền sử dụng đất, nợ thuế, bán hàng trái phép…

Chính quyền địa phương là UBND huyện Nhà Bè và một số sở, ngành có dấu hiệu buông lỏng quản lý, giúp doanh nghiệp kéo dài quá trình sai phạm.

Qua kết luận của Thanh tra với nội dung trên, UBND TPHCM đã giao cho Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN – MT) xác nhận nguyên nhân và trách nhiệm của Công ty Vạn Phát Hưng trong việc chậm nộp tiền sử dụng đất tại dự án khu dân cư Nhơn Đức (dự án có diện tích 9,33 ha).

Trong đó, xin ý kiến của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố để trình lên UBND TPHCM xem xét, quyết định về số tiền tương đương chậm nộp của Công ty Vạn Phát Hưng tại dự án theo đúng quy định.

Tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm đã được nêu trong kết luận của thanh tra theo đúng thẩm quyền. Trường hợp khác, có thể kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền để xử lý vụ việc theo đúng quy định.

Yêu cầu xử lý các sai phạm tại một dự án khu dân cư - 1
Yêu cầu xử lý các sai phạm tại một dự án khu dân cư

Lãnh đạo TPHCM cũng giao cho Sở Tài chính, UBND huyện Nhà Bè cùng các cơ quan liên quan xác định lại chính xác phần diện tích Nhà nước trực tiếp quản lý tại dự án. Từ đó, tiến hành đề xuất phương án thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan của chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi phạm trong hoạt động xây dựng nhà ở… của Công ty Vạn Phát Hưng.

UBND TPHCM cũng giao cho Cục thuế kiểm tra Công ty Vạn Phát Hưng trong việc phân bổ giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng, trong đó có cả phí thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng  đất của các hộ dân là 52 tỉ đồng.

Thế nhưng, trên thực tế chi phí này đã được tính khấu trừ hoàn toàn vào tiền sử dụng đất phải nộp để kết luận, xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất chu cho ngân sách Nhà nước.

Cục thuế phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra số tiền hơn 658 tỉ đồng. Đây là khoản tiền mà Công ty Vạn Phát Hưng đã nhận từ trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường. Số tiền hơn 658 tỉ đồng là khoản hoàn trả liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi một phần đất tại dự án để xác định thuế giá trị gia tăng mà chủ đầu tư phải nộp theo đúng quy định.

Đối với UBND huyện Nhà Bè, lãnh đạo thành phố giao cho chủ tịch huyện chấn chỉnh lại công tác quản lý đất đai, xây dựng và quy hoạch tại dự án. Đồng thời phải tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện dự án của Công ty Vạn Phát Hưng đảm bảo đúng quy hoạch được duyệt…

Chỉ đạo UBND xã Nhơn Đức và các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng để kiểm tra, xử lý nghiêm các công trình xây dựng không phép, sai phép trong dự án.

UBND thành phố yêu cầu Công ty Vạn Phát Hưng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, thuế và các quy định pháp luật khác có liên quan đến việc thực hiện dự án nhà ở…

Thực hiện khắc phục ngay các vi phạm về đất đai, xây dựng, nhà ở… thuộc trách nhiệm chủ đầu tư. Nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai, về tiền sử dụng đất, các khoản thuế, phí, lệ phí…

Ngoài ra, UBND TPHCM yêu cầu các Giám đốc Sở, ngành, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý có thiếu sót, sai phạm. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố và Thanh tra thành phố.

Quế Sơn