Huế: Thông tin về dự án Eco Lake

192

Theo đó, quỹ đất có diện tích 9114,2 m2 thuộc phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế do công ty cổ phần Đất Xanh Bắc Miền Trung nhận môi giới có nguồn gốc là đất ở đô thị và cây trồng lâu năm. Trong quá trình sử dụng đất, chủ đất đã làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở đô thị căn cứ theo quy định của Luật đất đai 2013; khu đất đã có biên bản phân lô, thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước khi được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cũng như các khoản thuế, phí liên quan. Vì vậy, giai đoạn đầu khi tiếp nhận phân phối dự án, công ty Đất Xanh Bắc Miền Trung nhận thấy các sản phẩm nhận môi giới đảm bảo đủ điều kiện chuyển nhượng cho khách hàng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện công chứng chuyển nhượng và thực hiện thủ tục sang tên GCNQSDĐ cho khách hàng, vì vướng mắc hiện trạng 01 phần nhỏ của khu đất nằm trong ranh quy hoạch định hướng phát triển mở rộng thành phố theo quyết định 649/QĐ-TTg ngày 6/5/2014 của Thủ tướng chính phủ v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 tầm nhìn 2050. Trong đó, phạm vi quy hoạch gồm có đất ở để thực hiện việc chỉnh trang khu dân cư đồng thời kết hợp quy hoạch đất cây xanh. Vì vậy, quá trình công chứng sang sổ cho khách hàng bị chậm so với tiến độ dự kiến ban đầu.

Huế: Thông tin về dự án Eco Lake - 1

Trên thực tế, khi quá trình bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng bị chậm tiến độ so với dự kiến ban đầu, một mặt, công ty cổ phần Đất Xanh Bắc Miền Trung phối hợp với các Sở ban ngành tích cực để tháo gỡ bất cập. Về phía khách hàng, công ty đã cung cấp thông tin, giải thích các vướng mắc giúp khách hàng hiểu đúng sự việc. Bên cạnh đó, công ty đã và đang nỗ lực tiến hành các thủ tục pháp lý còn lại, để bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng. Công ty luôn mong muốn đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho khách hàng.

Như vậy, với việc cung cấp những thông tin cụ thể này, công ty cổ phần Đất Xanh Bắc Miền Trung đã làm rõ được những vấn đề xung quanh việc chậm bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án Eco Lake. Công ty cũng rất cảm ơn sự phản ánh chân thành và kịp thời của báo chí cũng như sự tin tưởng, ủng hộ và đồng hành từ phía khách hàng. Với những sự tin tưởng quý giá từ khách hàng, công ty sẽ luôn nỗ lực không ngừng để đảm bảo những quyền lợi thiết yếu nhất cho khách hàng.

Nguồn: TCBC Công ty Đất Xanh Miền Trung