Quyết cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất đai ở khu kinh tế Nhơn Hội

126

Ngày 6/6, ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ra văn bản về việc tổ chức cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội.

Quyết cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất đai ở khu kinh tế Nhơn Hội - 1
Lãnh đạo tỉnh Bình Định chỉ đạo cưỡng chế lấn chiếm, xây dựng nhà trái phép ở Khu kinh tế Nhơn Hội.

Chỉ đạo trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Tuy Phước, về việc hỗ trợ lực lượng, phương tiện để tổ chức cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép tại thôn Huỳnh Giản Nam, Huỳnh Giản Bắc (xã Phước Hòa, Tuy Phước), Khu kinh tế Nhơn Hội.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định giao công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ lực lượng, phương tiện nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối trong quá trình tổ chức cưỡng chế.

Đặc biệt, yêu cầu UBND huyện Phù Cát chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn các xã Cát Tiến, Cát Chánh (thuộc phạm vi quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội) để tổ chức triển khai cưỡng chế cùng với UBND huyện Tuy Phước, nhằm tạo sự đồng bộ trong quá trình tổ chức cưỡng chế.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc xử lý các trường hợp lấn, chiếm đất đai trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội từ ngày 1/4/2019 đến ngày 20/3/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân. Đặc biệt là vai trò trách nhiệm của UBND các xã trong việc quản lý đất đai trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế tiếp tục tăng cường rà soát, công khai phương án quy hoạch Khu kinh tế mở rộng đến năm 2040. Đặc biệt, phối hợp các xã công khai các dự án đã được phê duyệt.

Quyết cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất đai ở khu kinh tế Nhơn Hội - 2
Các trường hợp lấn chiếm, xây dựng nhà trái phép ở Khu kinh tế Nhơn Hội.

Tăng cường trách nhiệm của Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo trong việc tuần tra, kiểm tra giám sát; phối hợp với các UBND cấp xã, huyện trong việc phát hiện, lập biên bản các trường hợp lấn chiếm đất đai phát sinh, đề xuất các giải pháp.

Ông Long cũng chỉ đạo công an tỉnh, tiếp tục tăng cường nắm tình hình, đặc biệt kịp thời phát hiện những tổ chức, cá nhân lấn chiếm đất đai, xây nhà trái phép mang tính tổ chức, tham mưu cho UBND tỉnh.

“Tỉnh sẽ cương quyết xử lý các cán bộ, Đảng viên tham gia lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà trái phép khi kiểm tra phát hiện ra”, ông Long cho hay.

Theo lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế, thời gian gần đây, sau khi có điều chỉnh Khu kinh tế Nhơn Hội, triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn Khu kinh tế thì tình hình lại diễn biến phức tạp. Theo đó, phát hiện mới có 45 trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép.

“Ban quản lý Khu kinh tế đã có nhiều văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, đặc biệt là huyện Phù Cát khẩn trương triển khai tổ chức lực lượng để cưỡng chế các trường hợp vi phạm. Các địa phương cũng nhiều lần cam kết nhưng lại không thực hiện.

Bản thân Ban quản lý cũng rất bức xúc, nếu các huyện không thực hiện cưỡng chế thì sẽ lây lan thêm những trường hợp khác lấn chiếm thì càng khó xử lý”, vị lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế cho biết.

Doãn Công