Sunday, March 3, 2024
Home Thị Trường Chính thức bỏ lệnh tạm dừng phân lô, tách thửa ở Phú...

Chính thức bỏ lệnh tạm dừng phân lô, tách thửa ở Phú Quốc

119

Sau gần 2 năm thực hiện chủ trương tạm dừng phân lô, tách thửa ở Phú Quốc để tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về công tác quản lý đất đai, nay UBND tỉnh Kiên Giang đã chính thức gỡ bỏ “lệnh cấm” này.

Ngày 11-3, ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ký văn bản chuyển Sở TN-MT và UBND huyện Phú Quốc về việc chấm dứt hiệu lực công văn 651 ngày 15-5-2018 của UBND tỉnh về việc tạm dừng phân lô, tách thửa trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc.

UBND tỉnh Kiên Giang đã chính thức gỡ bỏ lệnh tạm dừng phân lô, tách thửa ở Phú Quốc

UBND tỉnh Kiên Giang đã chính thức gỡ bỏ lệnh tạm dừng phân lô, tách thửa ở Phú Quốc

Theo đó, để đảm bảo tính pháp lý trong công tác quản lý đất đai và quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất, UBND tỉnh chỉ đạo chấm dứt hiệu lực công văn số 651 về việc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc; yêu cầu UBND huyện Phú Quốc, Sở TN-MT, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc cùng các sở, ngành liên quan chỉ đạo thực hiện việc phân lô, tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc theo đúng quy định tại quyết định số 16, ngày 16-7-2019 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Trước đó, vào ngày 2-3, bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang đã ký thông báo kết luận số 1898 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấp thuận chủ trương chấm dứt việc tạm dừng các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Như vậy, sau gần 2 năm thực hiện chủ trương tạm dừng phân lô, tách thửa ở Phú Quốc để kịp thời chỉ đạo các sở, ngành và UBND huyện Phú Quốc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc thì nay UBND tỉnh Kiên Giang đã chính thức gỡ bỏ “lệnh cấm” này.

Công Tuấn/Người lao động