Đề xuất cơ chế đặc thù, dồn lực hút nguồn vốn 171.000 tỷ đồng vào Vân Đồn

167

 Kế hoạch do UBND tỉnh Quảng Ninh mới ban hành nêu rõ, tổng nhu cầu vốn cần huy động để đầu tư vào khu kinh tế Vân Đồn giai đoạn 2019 – 2030 theo quy hoạch là 171.550 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư trong nước 75.150 tỷ đồng, vốn đầu tư nước ngoài khoảng 96.400 tỷ đồng.

Đề xuất cơ chế đặc thù, dồn lực hút nguồn vốn 171.000 tỷ đồng vào Vân Đồn - 1
Vân Đồn được quy hoạch trở thành một trong những động lực kinh tế của Việt Nam, nằm trong nhóm dẫn đầu về “thành phố đáng sống của châu Á – Thái Bình Dương”.

Chính sách đặc thù đối với nhà đầu tư casino

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư phát triển khu kinh tế Vân Đồn.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm đưa Vân Đồn trở thành một trong những động lực kinh tế của Việt Nam, nằm trong nhóm dẫn đầu về “thành phố đáng sống của châu Á – Thái Bình Dương”.

Kế hoạch nêu rõ, tổng nhu cầu vốn cần huy động để đầu tư vào khu kinh tế Vân Đồn giai đoạn 2019 – 2030 theo quy hoạch là 171.550 tỷ đồng.

Trong đó, vốn đầu tư trong nước 75.150 tỷ đồng, vốn đầu tư nước ngoài khoảng 96.400 tỷ đồng.

Để hút được nguồn vốn này, kế hoạch đã đưa ra chi tiết các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thu hút nguồn lực đầu tư.

Trong đó có việc đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển dịch vụ hiện đại, phát triển công nghiệp công nghệ cao…

Về giải pháp thực hiện, UBND tỉnh Quảng Ninh nêu rõ việc sẽ tổ chức lập, hoàn thiện các quy hoạch có liên quan.

Đồng thời xây dựng, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng tại khu kinh tế Vân Đồn.

Cụ thể, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino đẳng cấp quốc tế.

Theo đó, báo cáo, đề xuất Thủ tưởng sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị định số 03 của Chính phủ về kinh doanh casino hoặc ban hành Nghị quyết của Chính phủ về chính sách: Nhà đầu tư được phép tính tổng số vốn đầu tư các dự án đầu tư khác trên địa bàn khu kinh tế Vân Đồn và các dự án đầu tư hạ tầng giao thông quan trọng kết nối với khu kinh tế Vân Đồn do nhà đầu tư tực hiện để làm căn cứ xác định khả năng đáp ứng điều kiện về quy mô vốn, việc giải ngân vốn đầu tư theo pháp luật về casino.

Ngoài ra, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về phát triển dịch vụ logistics tại khu kinh tế Vân Đồn đảm bảo theo định hướng phát triển đến năm 2030.

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về đào tạo và thu hút nguồn nhân lực (đặc biệt là nguồn nhân lực hoạt động trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới…).

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch; hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất, công bố rộng rãi, công khai quy hoạch, tập trung giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cho các dự án đầu tư… nhằm hấp dẫn nhà đầu tư.

Trong đó, đặc biệt lưu ý triển khai quy hoạch đô thị cao cấp để thu hút các đối tác và doanh nghiệp lớn đến làm việc, sinh sống.

Cắt bỏ thủ tục rườm rà, ưu đãi thu hút nhân tài

Kế hoạch triển khai của UBND tỉnh Quảng Ninh cũng nêu rõ việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất, công bố rộng rãi, công khai quy hoạch, tập trung giải phóng mặt bằng tạo đất quỹ đất sạch cho các dự án đầu tư.

Đồng thời tăng cường cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, tại chỗ. Triển khai rà soát toàn bộ các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh, xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, du lịch… tại khu kinh tế Vân Đồn.

Theo đó, đề xuất UBND tỉnh xem xét loại bỏ một phần hoặc toàn bộ các thủ tục không cần thiết, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc chính quyền phải trực tiếp làm việc với từng nhà đầu tư để giới thiệu các dự án cụ thể phù hợp với định hướng phát triển của khu kinh tế và lợi ích của nhà đầu tư, nghiên cứu việc mở văn phòng xúc tiến đầu tư tại một số địa bàn trọng điểm và tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ.

Song song với đó, cũng đưa ra kế hoạch chủ động gặp gỡ, trao đổi và lắng nghe các phản hồi, phản ánh từ nhà đầu tư, doanh nghiệp để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Định kỳ tổ chức các buổi đối thoại, chia sẻ để tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Không chỉ có kế hoạch tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, kế hoạch do UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành cũng nêu rõ việc xây dựng các chính sách để thu hút nhân tài, nhất là thu hút các nhà khoa học từ nước ngoài có trình độ, kinh nghiệm đến làm việc, đào tạo nguồn nhân lực bền vững cho khu kinh tế, hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ để thúc đẩy sáng tạo khởi nghiệp.

Áp dụng cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp đối với các cơ sở đào tạo nghề nghiệp, thuê nước ngoài làm tư vấn và quản lý một số lĩnh vực kinh tế.

Xây dựng cơ chế thu hút và trọng dụng nhân tài, đặc biệt là nhân tài người Việt Nam đang nghiên cứu, giảng dạy và làm việc tại nước ngoài.

Thực hiện có hiệu quả việc mời gọi, huy động nguồn lực từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, có cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút lực lượng này về đầu tư, làm việc góp phần xây dựng phát triển Quảng Nnh và khu kinh tế Vân Đồn.

Nguyễn Mạnh

Nguồn bài viết: Dân Trí