Đề xuất gia hạn 4.500 tỷ đồng tiền thuê đất cho doanh nghiệp vì Covid-19

43

 Bộ Tài chính vừa có tờ trình gửi Chính phủ phương án gia hạn tiền thuê đất cho doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19. Số tiền lên đến 4.500 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, diễn biến dịch bệnh diễn ra rất nhanh, phức tạp, khó lường và chưa dự báo được thời điểm kết thúc, hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh chịu tác động bởi dịch bệnh Covid-19. 

Đề xuất gia hạn 4.500 tỷ đồng tiền thuê đất cho doanh nghiệp vì Covid-19 - 1

Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ gia hạn thời gian nộp thuế tiền thuê đất 4.500 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn bởi dịch Covid-19

Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ cho phép gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất 05 tháng kể từ ngày phải nộp tiền thuê đất của Kỳ 1 theo quy định của pháp luật.

“Dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.500 tỷ đồng”, Bộ Tài chính đề xuất.

Bộ Tài chính khẳng định, theo quy định tại Điều 24 Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ, thời hạn nộp tiền thuê đất hàng năm là 02 kỳ (Kỳ 1: Doanh nghiệp phải thực hiện nộp trước ngày 31/5; Kỳ 2: Doanh nghiệp phải nộp trước ngày 31/10 hàng năm). 

Chính vì vậy, nếu gia hạn thời hạn nộp thuế 5 tháng thì tác động vào số thu ngân sách Nhà nước của năm 2020 không giảm do doanh nghiệp hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào Ngân sách Nhà nước trước ngày 31/10/2020”.

Về trình tự thủ tục để gia hạn nộp thuế tiền thuê đất, Bộ Tài chính cho biết, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất đối với các khoản thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo mẫu cho cơ quan thuế quản lý chậm nhất là ngày 31 tháng 5 năm 2020.

Nếu quá thời hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho cơ quan thuế mà người nộp thuế không gửi đến cơ quan thuế thì không được gia hạn.

Bên cạnh đó, người nộp thuế chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn. Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. 

Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, cơ quan thuế căn cứ Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, không tính tiền chậm nộp tiền thuế, tiền thuê đất đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn.

Về đối tượng áp dụng, Bộ Tài chính đề nghị việc gia hạn thời gian nộp thuế cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề do dịch Covid-19.

Trong đó có doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản;

Doanh nghiệp, hộ sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục, giày, dép, sản phẩm từ cao su, điện tử, máy vi tính, sản xuất, lắp ráp ô tô (trừ doanh nghiệp lắp ráp ô tô dưới 9 chỗ ngồi trở xuống).

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động kinh doanh vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy, hàng không và kho bãi.

Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, trong đó nhấn có hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

An Linh

Nguồn bài viết: Dân Trí