Doanh nghiệp xây dựng lo kinh doanh quý III tiếp tục ảm đạm

119

56,4% doanh nghiệp ngành xây dựng tỏ ra lo lắng về triển vọng sản xuất kinh doanh trong quý III/2020, trong khi chỉ 16,3% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn.

56,4% doanh nghiệp ngành xây dựng tỏ ra lo lắng về triển vọng sản xuất kinh doanh trong quý III/2020, trong khi chỉ 16,3% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn.

56,4% doanh nghiệp ngành xây dựng đánh giá tình hình kinh doanh quý III/2020 khó khăn hơn

Báo cáo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng quý II và dự báo quý III năm 2020 do Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy những quan ngại của các doanh nghiệp về tình hình kinh doanh trong quý III năm nay.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, đã làm ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp ngành xây dựng.

Quý II/2020, có 11,3% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn, 24,9% đánh giá giữ ổn định và 63,8% cho rằng khó khăn hơn so với quý I/2020.

Dự báo quý III/2020, có 16,3% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn, 27,3% nhận định giữ ổn định và 56,4% đánh giá khó khăn hơn.

Nhận định tình hình sản xuất kinh doanh ngành xây dựng

Nhận định tình hình sản xuất kinh doanh ngành xây dựng

Khó khăn về thị trường, kinh doanh giảm sút do dịch bệnh, nhưng phần lớn doanh nghiệp đều cho rằng, hỗ trợ của hệ thống hành chính Nhà nước chưa thực sự khả quan, với 24,6% doanh nghiệp nhận định thuận lợi hơn; 54,6% nhận định giữ ổn định và 20,8% nhận định khó khăn hơn.

Về tiếp cận vốn sản xuất kinh doanh, kết quả khảo sát quý II/2020 chỉ ra rằng, 64,8% doanh nghiệp xây dựng được khảo sát có vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có tỷ lệ vay vốn nhiều nhất với 68,0%, khu vực doanh nghiệp là nước là 40,0% và khu vực doanh nghiệp FDI là 31,6%.

Cơ cấu vay vốn của doanh nghiệp xây dựng

Cơ cấu vay vốn của doanh nghiệp xây dựng

Trong các ngành hoạt động xây dựng, ngành xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng có tỷ lệ vay vốn nhiều nhất với 68,4%, ngành xây dựng nhà các loại là 64,6% và ngành hoạt động xây dựng chuyên dụng là 59,5%.

Quý II/2020, 94,8% doanh nghiệp được hỏi vay vốn từ hệ thống ngân hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm so với quý I/2020 và 5,2% doanh nghiệp vay từ nguồn vốn khác.

Đặc biệt, doanh nghiệp ngoài nhà nước có tỷ lệ vay vốn từ hệ thống ngân hàng cao nhất với 96,2% doanh nghiệp vay, tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp nhà nước là 88,2% và khu vực doanh nghiệp FD là 60,0%.

Thế Hải/Đầu tư Bất động sản