Sớm thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch Khu kinh tế Vân Đồn

148

 UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản giao thủ trưởng các sở, Trưởng ban Ban Quản lí Khu kinh tế, Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn về việc bám sát các bộ, ngành trong việc thẩm định, phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Vân Đồn.

Sớm thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch Khu kinh tế Vân Đồn - 1
Vân Đồn được quy hoạch trở thành một trong những động lực kinh tế của Việt Nam, nằm trong nhóm dẫn đầu về “thành phố đáng sống của châu Á – Thái Bình Dương”.

Theo nguồn tin của , Thủ tướng Chỉnh phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh) đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050.

Mục tiêu trọng tâm là xây dựng Vân Đồn trở thành vùng động lực phát triển kinh tế của Việt Nam, nằm trong nhóm các thành phố đáng sống nhất châu Á – Thái Bình Dương.

Liên quan đến vấn đề này, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản giao thủ trưởng các sở, Trưởng ban Ban Quản lí Khu kinh tế, Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn về việc bám sát các bộ, ngành trong việc thẩm định, phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Vân Đồn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 26/7 UBND tỉnh đã có Tờ trình gửi Bộ Xây dựng đề nghị thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dưnngj Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Để sớm nhận được sự đồng thuận từ các bộ, ngành, trung ương để sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đồ án, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Trưởng ban Ban quản lí Khu kinh tế là đầu mối, chủ trì, phối hợp Giám đốc sở Xây dựng và thủ trưởng các sở, ngành liên quan của tỉnh bám sát Bộ Xây dựng, các bộ, ngành quản lí thuộc ngành mình và cán bộ của bộ, ngành trực tiếp xử lí hồ sơ trong quá trình Bộ Xây dựng chủ trì cùng các bộ, ngành liên quan thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Việc này để tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các bộ, ngành Trung ương sớm đạt được kết quả.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi lập quy hoạch khoảng 2.171 km2 bao gồm diện tích tự nhiên của Vân Đồn, trong đó có diện tích đất tự nhiên và diện tích vùng biển. Dự báo qui mô dân số đến năm 2030 khoảng 140.000 – 200.000 người, đến năm 240.000 khoảng 300.000 – 500.000 người.

Dự báo phát triển khách du lịch đến 2030 đạt 2,5 triệu lượt khách, 2040 đạt 6 – 9,5 triệu lượt khách.

Sau đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư phát triển khu kinh tế Vân Đồn.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm đưa Vân Đồn trở thành một trong những động lực kinh tế của Việt Nam, nằm trong nhóm dẫn đầu về “thành phố đáng sống của châu Á – Thái Bình Dương”.

Kế hoạch nêu rõ, tổng nhu cầu vốn cần huy động để đầu tư vào khu kinh tế Vân Đồn giai đoạn 2019 – 2030 theo quy hoạch là 171.550 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư trong nước 75.150 tỷ đồng, vốn đầu tư nước ngoài khoảng 96.400 tỷ đồng.

Để hút được nguồn vốn này, kế hoạch đã đưa ra chi tiết các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thu hút nguồn lực đầu tư.

Nguyễn Mạnh

Nguồn bài viết: Dân Trí