Tỉnh Bình Dương chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

31

(KTVN) – Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Chỉ thị về việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở trên địa bàn.

Theo Chỉ thị, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương sẽ phối hợp các ngành, cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án bất động sản.

Nhiều dự án bất động sản bị bỏ hoang tại tỉnh Bình Dương. (Nguồn: ST)

Bên cạnh đó, rà soát khó khăn, vướng mắc các dự án bất động sản để giải quyết, tháo gỡ ngay các nội dung thuộc thẩm quyền. Qua đó, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các quy định pháp luật còn chồng chéo, bất cập, gây cản trở trong quá trình triển khai dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, đối với những vướng mắc mang tính chất liên ngành, tổng hợp báo cáo Tổ chỉ đạo để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án bất động sản, nhằm giải phóng nguồn lực đất đai, nguồn vốn đầu tư, giảm rủi ro nợ xấu tín dụng.

Chỉ thị cũng đề nghị các doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp có liên quan tích cực, chủ động tái cơ cấu lại phân khúc sản phẩm, giá cả, thời hạn và phương thức thanh toán… phù hợp, khả thi, thuận lợi cho khách hàng, người dân, nhất là những đối tượng có nhu cầu thật sự.

Các doanh nghiệp cần tích cực, chủ động, tập trung nguồn lực phối hợp, triển khai thực hiện theo các quy định pháp luật và hướng dẫn của các sở, ngành, địa phương đối với dự án bất động sản đang gặp khó khăn, vướng mắc.

Đáng chú ý, Bình Dương sẽ tập trung lập quy hoạch các khu vực phát triển đô thị, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đã được phê duyệt.

Trong đó, chú trọng kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại phù hợp với từng đối tượng có nhu cầu nhà ở.

Bên cạnh đó, phối hợp các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai có kết quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” của Trung ương, Đề án “Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

Ngoài ra, các ngành chức năng tỉnh này sẽ hướng dẫn các địa phương thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy hoạch theo thẩm quyền làm cơ sở thu hút đầu tư. Tổng hợp số liệu báo cáo của các địa phương, rà soát các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, bất động sản đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, đánh giá nguyên nhân, các vướng mắc pháp lý đối với từng dự án cụ thể đã được chấp thuận chủ trương nhưng chưa hoặc chậm triển khai, để chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất tháo gỡ trong trường hợp vượt thẩm quyền.

Tuyết Ngân